Wznowione zajęcia tenisa stołowego dla zawodników i amatorów – sala Zaspa ul. Meissnera 1

Od 18 maja br, zgodnie z ostatnimi decyzjami Rządu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zaleceniami Polskiego Związku Tenisa Stołowego, klub nasz wznowił zajęcia treningowe. Zajęcia treningowe odbywają się przy ograniczonej liczbie uczestników, przechodzących przed wejściem na sale test weryfikacyjny oraz przestrzegających regulaminu uczestnictwa ( patrz załącznik).

Dla grup rekreacyjnych/amatorów ustalono następujące przedziały czasowe zajęć (rezerwacja telefoniczna 602 316 717):    Poniedziałek – piątek od 20.00-22.00 /środa od 18-22); Poniedziałek i czwartek od 11-13; Sobota od 12.00- 16.00